50 000 til drift av barneområdet fra SpareBank 1 Østlandet!

Med økende strøm- og vannkostnader, lå det an til å bli utfordrende å drifte barneområdet i Marikollen denne vinteren. Nå har Rælingen Skiklubb mottatt 50 000,- i tilskudd fra Alle Henda, og årets sesong er så godt som sikret for skiglade barn.

Vi drifter Marikollen skisenter i stor grad på dugnad, men nå som kostnadene for strøm og vann har økt, stod vi i fare for å ikke ha råd til å drifte barneområdet, forteller Cecilie Wenger, styreleder i Rælingen Skiklubb Alpin. Dette området er et gratis-tilbud hvor vi ikke har heiskortinntekter, hvor det er skitrekk/barnebånd, skibakke, akebakke og grillhytter til fri bruk for alle.

I håp om å sikre midler til snølegging, prepping, lys og vedlikehold av bakken, startet skiklubben en spleis og søkte midler fra Alle-Henda.

Alle Henda er en tilskuddsordning fra SpareBank 1 Østlandet. Klubb- og foreningslivet er en viktig del av lokalsamfunnet, og Alle Henda er etablert for å styrke og ivareta dette. Inntil 10 millioner kroner skal i høst deles ut til allmennyttige formål på Østlandet, og prosjekter som er rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

– Jeg var til stede ved åpningen av barnebakken, og innsatsen som legges ned her daglig imponerer meg, sier Henning Wold, KAM i SpareBank1 Østlandet. Frivilligheten er utrolig viktig i idretten, og her har den sørget for at barnehager, SFO’er og familier kan komme og oppleve skilek i hverdagen helt gratis. Jeg er kjempeglad for at vi kan være med på å sikre dette gjennom midler fra Alle Henda.

Nylig ble det også klart at SpareBank 1 Østlandet forlenger sponsoravtalen med Rælingen Skiklubb alpin for to nye år. SpareBank 1 Østlandet, under mottoet «stolt sponsor av hverdagen», har rundt 200 avtaler med lag og foreninger på Østlandet. Hensikten er å bidra til å skape en aktiv, sosial og inkluderende hverdag for folk i alle aldre.

– Vi er en liten bidragsyter i dette, og det er klubben og de frivillige som virkelig drar lasset. Det legges ned godt over 15 000 dugnadstimer årlig, og det sier sitt føler jeg, avslutter Wold.

Similar Posts